Υπηρεσίες: Ατομική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
• Aτομική ψυχολογική συμβουλευτική (βελτίωση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, πρόγραμμα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου κλπ.)
• Ψυχοθεραπεία
• Διάγνωση και θεραπεία νευρωσικών διαταραχών (άγχος, φοβίες - κρίσεις πανικού κλπ.)
• Διάγνωση και θεραπεία συναισθηματικών διαταραχών (κατάθλιψη)
• Ψυχοδιαγνωστική (ψυχολογική αξιολόγηση, συνέντευξη, λήψη ιστορικού)
• Συμβουλευτική ζεύγους, θεραπεία ζεύγους
• Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείριση συγκρούσεων
• Οικογενειακή θεραπεία συστημικού τύπου
• Συμβουλευτική νέων με Διαβήτη τύπου Ι και των οικογενειών τους- ρύθμιση διαβήτη / ενίσχυση γλυκαιμικού ελέγχου
• Συμβουλευτική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προαγωγή της υγείας
Προγράμματα διαχείρισης του στρες
• Διαφραγματικές αναπνοές
• Προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση
• Αυτογενής εκπαίδευση
• Emotional Freedom Technique για την αντιμετώπιση ψυχοσωματικών νοσημάτων (διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγία κλπ.)
• Καθοδηγούμενος οραματισμός

>

>

Υπηρεσίες ψυχολογικές