Προγράμματα διαχείρισης του στρες

• Διαφραγματικές αναπνοές

• Προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση

• Αυτογενής εκπαίδευση

• Emotional Freedom Technique για την αντιμετώπιση ψυχοσωματικών νοσημάτων (διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγία κλπ.)

• Καθοδηγούμενος οραματισμός

>

>

Προγράμματα χαλάρωσης