ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Can Fam Physician. 2013 Feb;59(2):143-9.

Effects of diabetes-related family stress on glycemic control in young patients with type 1 diabetes: Systematic review.

Erratum in

  • Can Fam Physician. 2013 Apr;59(4):354.

Abstract

OBJECTIVE:

To investigate the way that family stress influences glycemic control among patients with diabetes who are younger than 18 years of age.

DATA SOURCES:

PubMed and Scopus were searched for relevant studies published since 1990 using the following key words: diabetes type 1, glycemic control, family stress, family conflict, and family function.

STUDY SELECTION:

In total, 1478 papers were identified in the initial search. The final review included 6 cohort studies, 3 cross-sectional studies, and 1 qualitative review in which family stress was assessed using specific diabetes-related conflict measurement instruments, and glycemic control was evaluated by glycosylated hemoglobin measurement.

SYNTHESIS:

In most studies family stress was negatively correlated with patients' glycemic control. Family function was strongly related to patients' glycemic control, while family conflict was adversely associated with glycemic control. Families of low socioeconomic status, those of adolescents with diabetes, and those of single parents were more prone to diabetes-related stress and thus more susceptible to worse glycemic control.

CONCLUSION:

Therapeutic psychological interventions and educational programs can help alleviate family diabetes-related stress and will likely improve glycemic control.

Short-term Impact of a Stress Management and Health Promotion Program on Perceived Stress, Parental Stress, Health Locus of Control and Cortisol Levels in Parents of Children and Adolescents with Diabetes Type 1: A Pilot Randomized Controlled Trial

Explore: The Journal of Science and Healing 

 Explore (NY). 2014 Mar-Apr;10(2):88-98. doi: 10.1016/j.explore.2013.12.004. Epub 2013 Dec 17.

Eleni Tsiouli, MSc

,

 Vassilis Pavlopoulos, PhD

,

 Evangelos C. Alexopoulos, MD, DSc, MSc, PhD

,

 George Chrousos, MD, DSc

low asterisk

,

 Christina Darviri, Pr

Background: Parents of children and adolescents with Diabetes Type I usually experience high stress levels as they have to cope with multiple demands in their everyday life. Different complex interventions have been implemented, which sometimes have led to opposite results.
Objective: The purpose of this study was to assess stress levels in parents of children and adolescents with DT1 and to evaluate the effectiveness of a stress management program (progressive muscle relaxation combined with diaphragmatic breathing) in reducing perceived and parenting stress, increasing internal locus of control, promoting healthy lifestyle and normalizing cortisol levels.
Study design: Randomized controlled trial. 

Methods: 44 parents were randomly assigned to the intervention group (performing relaxation for 8 weeks, n=19) and control group (n=25). Pre-post measurements included cortisol levels, lifestyle characteristics, perceived stress, perception of health and parenting stress.

Results: A statistically significant decrease in perceived stress (from 27.21 to 19.00, p=0.001) as well as in parenting stress (from 85.79 to 73.68, p=0.003), was observed in the intervention group. A statistically significant difference was found in perceived stress between the two groups after the intervention (Dmean=6.64, p=0.010). No significant difference was revealed between or within groups in cortisol levels. Significant improvement was reported by the subjects of the intervention group in various lifestyle parameters.

Conclusions: Relaxation techniques seem to have a positive impact on stress and on various lifestyle factors in parents of children and adolescents with DT1. Future research on long-term benefits of an intervention program comprising of various relaxation schemes is warranted.

http://www.explorejournal.com/article/S1550-8307(13)00343-1/abstract

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

«Ανοιχτές ομάδες έκφρασης σε συνθήκες κρίσης σε Ψυχιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου». Ανάρτηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο. Θεσσαλονίκη, 7-9 Φεβρουαρίου 2003

«Ψυχιατρικά τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία - Μεταρρύθμιση 2003. Προβλήματα και προοπτικές». Ανάρτηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο. Θεσσαλονίκη, 7-9 Φεβρουαρίου 2003

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

2008 - Δημοσίευση συνέντευξης με θέμα «Το στρες των εξετάσεων και η αντιμετώπισή του» στην τοπική εφημερίδα Περισκόπηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής

>

Συγγραφικό έργο