Διεξαγωγή ομιλιών και σεμιναρίων σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και σε εκπαιδευτικούς α΄βάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ»

Θεματολογία ομιλιών και σεμιναρίων:

1. «Συνήθεις προβληματικές εκδηλώσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας, ψυχικό όργανο, παιχνίδι και εμπερίεξη»

2. «Προβλήματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς: Παιδική προεγκληματικότητα - παιδική εγκληματικότητα»

3. «Φόβοι και άγχη των παιδιών: Σχολική φοβία και κοινωνικά άγχη»

4. «Αναπτυξιακές κρίσεις και ψυχολογική δυσπροσαρμοστία: Κριτήρια καθορισμού παθολογικού και φυσιολογικού στην παιδική ηλικία»

  • Εισηγήτρια μονοήμερου εισαγωγικού θεωρητικού και βιωματικού σεμιναρίου με θέμα: «Εισαγωγή στις τεχνικές διαχείρισης του Στρες. Θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση στην Τεχνική της Συναισθηματικής Απελευθέρωσης - Emotional Freedom Technique (EFT)» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 2012
  • Εισήγηση στο Μονοήμερο Φεστιβάλ Εναλλακτικών Θεραπειών με θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης του Στρες» που πραγματοποιήθηκε στο Divani Caravel στις 9/6/2012
  • Εισηγήτρια μονοήμερου εισαγωγικού βιωματικού σεμιναρίου με θέμα: «Εισαγωγή στις Τεχνικές Διαχείρισης του Στρες. Βιωματική εκπαίδευση στις Διαφραγματικές Αναπνοές και την Προοδευτική Νευρομυϊκή Χαλάρωση» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 Απριλίου,18 Μαΐου,23 Νοεμβρίου 2012 και 26 Ιανουαρίου 2013

>

Εκπαιδευτικό έργο